Samarbete med lokala renskötare

Som ledande aktör inom topptursskidåkning i Skandinavien är vi stolta över det samarbete vi har med lokala renskötare. När vi går på topptur i väglöst land förhåller vi oss givetvis till den natur, miljö och rennäring som råder just där. Exempelvis när vi är i Lapplandsfjällen (Tarfala, Kebnekaise och Nallo) i Abiskoalperna eller i Sarek under mars och april månad varje år så har vi en kontinuerlig dialog med de lokala renskötarna där. Vi vet vilka områden vi kan vara i och vilka områden vi ska undvika. Vi sätter resedatum för våra topptursresor i samråd med lokala renskötare så vi inte är ute på fjället vid fel tidpunkt. Vi vet också vad vi ska göra om vi stöter på en ren som kommit vilse eller på annat sätt behöver hjälp.  

I möjligaste mån använder vi lokala, samiska samarbetspartners, vi bjuder in lokala samiska aktörer att berätta för våra deltagare om rennäringen i det området vi befinner oss i och vår personal utbildas i frågorna av lokala företrädare.

Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring i det samiska samhället. Den är inte bara ett sätt att hitta en inkomst – den är också bärare av en lång kulturell tradition och en samisk identitet. Att vi då tar hänsyn och visar respekt för rennäringen är självklart i vårt arbete.  

Läs mer om renskötselåret och rennäringen här