Resevillkor övriga

För paketresor med flyg till Canada, Svalbard & Antarctica

 

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Pure Productions AB. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV. Vid gruppresor kan vi hjälpa till med gruppförsäkring, kontakta arrangör för mer information.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 2 timmar efter Pure Productions ABs bekräftelse, alternativt enligt överenskommelse. Pure Productions AB har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 90 dagar före avresa om inget annat anges i bekräftelsen. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Pure Productions AB rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med flyg till Canada eller Svalbard är 9000 SEK/pers, om inget annat är överenskommit. För Antarctica är anmälningsavgiften 50% av paketpriset. Se även särskilda avbokningsvillkor för Pure Antarctica under rubrik “PRIS” på dess hemsida. De villkoren gäller i första hand och framför nedan villkor vid avbokning. Blir det en avbokning pga skada så får deltagaren sin återbetalning via sitt försäkringsbolag, läkarintyg krävs. (Det kan vara olika beroende försäkringsbolag gällande läkarintyg och det ligger på deltagaren själv att undersöka detta) Resans totala pris ska betalas in till Pure Productions AB enligt arrangörens resevillkor.

Kostnad för avbetalning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:

  • Vid avbeställning tidigare än 90 dagar före avresa återbetalas ej delbetalning 1 (anmälningsavgiften)
  • Vid avbeställning senare än 90 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Vid avbokning på grund av skada och/eller sjukdom gällande våra paketresor utgår ingen återbetalning. Vi skriver ett avbokningsintyg på avbokningen och man får med sitt läkarintyg kontakta sitt försäkringsbolag för återbetalning. Vi upplyser om vikten av en giltig försäkring vid bokning. 

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet. 

5. Pure Productions AB debiterar 300 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK). Att namnändra ett erhållit tillgodokvitto från Pure Productions kostar 495 kr/namnändring (förutsatt att det ändras inom tillgodokvittots giltighetstid).

7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. 

8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbekräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan. 

9. Pure Productions AB frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg. 

11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigare- läggas vid hemresan.

Inställande av resa

12. Om Pure Productions AB har skälig anledning att tro att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 10 personer har Pure Productions AB rätt att ställa in resan mot full återbetalning. 

13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Pure Productions ABs och Pure Productions ABs underleverantörers kontroll har Pure Productions AB rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Pure Productions AB.

Covid-19
Skulle det visa sig att vi inte får åka till destinationen för att regeringen avråder/förbjuder oss att åka med tanke på det nya Coronaviruset så ger vi dig som deltagare två alternativ på återbetalning,
1) Ett tillgodokvitto på hela beloppet att använda till vintern 2022.
2) Full återbetalning inom 24 timmar. 

Är du som deltagare däremot sjuk i Corona eller annat inför resan och inte kan åka med av den anledningen så är det återbetalning via ditt försäkringsbolag som gäller (läkarintyg krävs, se ditt försäkringsbolags villkor). Pure Productions skriver då en avbokningsbekräftelse till dig att lämna till ditt försäkringsbolaget om de önskar detta. 

Aktiviteter på resmålet

14. Att delta i aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Pure Productions ABs och externa arrangörers aktiviteter. 

15. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår. 

16. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav. 

17. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

18. Pure Productions AB tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Pure Productions AB ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt. 

19. Arrangör enligt resegarantilagen är Pure Productions AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. 

20. Resenären ansvarar för att ha tagit del av och signerat de särskilda villkoren för offpistguidning som gäller för Pure Productions ABs resor till Canada eller Svalbard. De erhålls ankomstdagen. Signeras de ej har deltagare ej rätt att deltaga i offpistguidningarna som eventuellt ingår i paketet. 

21. Pure Productions AB kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet. 

22. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Pure Productions AB, såsom liftkort eller arrangemang.

23. Pure Antarctica har särskilda betalnings- och avbokningsvillkor, ta del av dem under rubrik “PRIS” på dess hemsida. De villkoren gäller i första hand och framför ovan villkor vid avbokning.