Resevillkor Europa

För paket- och gruppresor med flyg eller tåg inom Europa

 

Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Pure Productions AB. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV, IF, Trygg Hans eller annat försäkringsbolag. 

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 2 timmar efter Pure Ski Tourings bekräftelse. Pure Productions AB har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Pure Productions AB rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor (ej grupp) med flyg eller tåg inom Europa är 5000 SEK/pers. Blir det en avbokning pga skada så får deltagaren sin återbetalning via sitt försäkringsbolag, läkarintyg krävs. (Det kan vara olika beroende försäkringsbolag gällande läkarintyg och det ligger på deltagaren själv att undersöka detta) Resans totala pris ska betalas in till Pure Productions AB enligt arrangörens resevillkor.

För gruppresor när totalpriset ligger på  0-8000 SEK betalas anmälningsavgift direkt vid bokning.

För gruppresor är anmälningsavgiften (depositionen) 9000 SEK/person att betala senast 14 dagar efter bekräftad offert. Slutbetalning betalas 50 dagar innan avresa. Deposition är ej återbetalningsbar. Inom 50 dagar till ankomst är ingen återbetalning möjlig.

Kostnad för avbetalning/avbokning 

3. Enskild resenär (privat eller grupp) har rätt att avbeställa sin resa mot följande kostnad:  

  • Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresa återbetalas ej delbetalning 1 (anmälningsavgiften)
  • Vid avbeställning senare än 50 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Vid avbokning på grund av skada och/eller sjukdom gällande våra paketresor utgår ingen återbetalning. Vi skriver ett avbokningsintyg på avbokningen och man får med sitt läkarintyg kontakta sitt försäkringsbolag för återbetalning. Vi upplyser om vikten av en giltig försäkring vid bokning. 

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris. 

5. Pure Productions AB debiterar 300 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör. 

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Detta görs vid bokningstillfället av resenären. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK). Att namnändra ett erhållit tillgodokvitto från Pure Productions kostar 495 kr/namnändring (förutsatt att det ändras inom tillgodokvittots giltighetstid).

7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning. 

8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbekräftelsens angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan.  

9. Pure Productions AB frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg. 

11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigareläggas vid hemresan.

Inställande av resa

12. Om Pure Productions AB har skälig anledning att tro att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 6 personer har Pure Productions AB rätt att ställa in resan mot full återbetalning.

13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Pure Productions AB och Pure Productions ABs underleverantörers kontroll har Pure Productions AB rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Pure Productions AB.

Aktiviteter på resmålet

14. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Pure Productions AB och externa arrangörers aktiviteter. 

15. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår. 

16. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav. 

17. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

18. Pure Productions AB tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Pure Productions AB ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt. 

19. Arrangör enligt resegarantilagen är Pure Productions AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet. 

20. Pure Productions AB kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet. 

21. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Pure Productions AB, såsom liftkort eller arrangemang.