Pure Academy – tre små steg mot det stora klivet

Toppturer innebär en oslagbar frihet att själva välja vår egen skidåkning. Fjärran från liftar och helikoptrar ligger bergen orörda för oss. De kan bli våra, men förstås bara efter måttet av vår förmåga. För att ta steget från liftbunden offpiståkning till rena toppturer behövs nya kunskaper och färdigheter.

I tre olika nivåer hjälper våra bergsguider och experter dig på vägen mot egna toppturer. Målet är att du ska bli stark, säker och helt självgående. Din offpiståkning kommer att utvecklas tillsammans med nya kunskaper inom till exempel laviner, sjukvård, klättring, navigation, glaciärer och utrustning.

Pure Academy ◆

Teori ett

Mer info & boka

Under fyra timmar får du praktisk och teoretisk kunskap om topptursutrustning. Alla i gruppen tar med egen topptursryggsäck packad för topptur som ni sedan går igenom och diskuterar. Efter avslutat kursmoment vet du hur och vad du packar i din ryggsäck, vad som ingår i det optimala reparationskitet, vad du ska ha med dig i ditt första förband och mycket annat.

Till toppen

Pure Academy One

Från offpist till topptur

Mer info & boka

Under fyra dagar i Riksgränsen- och Narviksfjällen kommer du att få ökad kunskap och färdighet i att gå på topptur. Vi bygger från grunden och börjar med offpiståkning, topptursteknik och lavinkunskap. Exempel på ämnen är vägval, navigering, planering, utrustning, Kick Turns samt lavinkursen SVELAV Friåkning 1. Efter avslutad Pure Academy One är målsättningen att du ska kunna göra egna toppturer i berg men utan glaciärer eller risk för fall.

Pure Academy A

Grundkurs klippklättring

Mer info & boka

Under två dagar kommer du att få lära dig att topprepsklättra, fira, bygga ankare med hjälp av naturliga säkringar samt att klättra som andreman i ett replag. Kursen syftar till att ge dig sådana kunskaper att du på egen hand kan ge dig ut och topprepsklättra på egenbyggda ankare, men också ingå i ett replag som andreman tillsammans med en mer erfaren försteman.

Pure Academy B

Träningskvällar, nivå ett

Mer info & boka

Under tre kvällar på hösten bygger vi grunden för vinterns toppturer med hjälp av vår träningsexpert Erik Wickström. Du kommer att få träna på olika back- och  intervallövningar för att bli starkare fysiskt och konditionsmässigt. Målsättningen är att du ska känna dig stark att springa 80-100 höjdmeter i ett bra tempo utan att stanna.

Pure Academy C

Teori två

Mer info & boka

Under åtta timmar utökar vi dina praktiska och teoretiska kunskaper från kursmomentet, Teori ett kring topptursutrustning. Vi diskuterar utrustning för glaciärfärdsel, firning- och rephantering och mer skidalpina toppturer. Vad ska man tänka på? Hur sköter man om sin utrustning? Vilken utrustning är lämplig för just din framtida topptursskidåkning?

Pure Academy D

Offpistskidåkning, nivå ett

Mer info & boka

Under fyra dagar kommer du att få träna på varierad offpistskidåkning i Kittelfjäll, varav två dagar med guide.  Terrängen är erkänt svår och teknisk, men också den bästa träningsmiljön för offpistskidåkning. Målsättningen är att du ska uppnå det UCPA kallar Confirmé.

Till toppen

Pure Academy Two

Från topptur till skidalpinism

Mer info & boka

Under sex dagar i Tarfala- och Kebnekaisemassivet kommer du att förbättra samt utöka dina kunskaper och färdigheter från Academy One. Vi fortsätter nu med skidalpinism, glaciärskidåkning och fördjupad lavinkunskap. Exempel på ämnen är glaciär-, stegjärns- och repteknik, firning, snöankare och brant skidåkning samt lavinkursen SVELAV Friåkning 2. Efter avslutad Academy Two är målsättningen att du ska kunna röra dig på glaciär och i brantare terräng som kräver klättring, rep och firning.

Pure Academy E

Wilderness First Aid

Mer info & boka

Under tre dagar kommer du få grundläggande kunskaper som L-ABCDE, kylskador och höjdsjuka. Kursen är hämtad från den amerikanska friluftsskolan National Outdoor Ledarship School och dess Wilderness Medicine Institute. Kursen ger dig även relevant och realistisk första hjälpen-träning för utomhusaktiviteter med målsättningen att öka dina kunskaper och ge dig ett starkare självförtroende att våga göra något vid en eventuell olycka eller skada.

Pure Academy F

Träningskvällar, nivå två

Mer info & boka

Under tre kvällar på hösten bygger vi nu vidare utifrån de kunskaper kring kondition och styrka som vi fått med oss från nivå ett. Det blir tuffare och hårdare pass med fokus på uthållighet och smidighet. Nu är det tyngre ryggsäck och fler höjdmeter. Vår träningsexpert Erik Wickström håller passen och kommer ge dig smarta råd och tips för att bli än starkare fysiskt och konditionsmässigt.

Pure Academy G

Orientering & turplanering
Del av Teori tre

Mer info & boka

Detta delmoment är en egen övning där du ska träna på dina planeringskunskaper som du fått med dig från tidigare moment i Pure Academy. Du får uppdraget skickat till dig på mejl och vi uppskattar att det tar cirka 2-3 timmar att utföra. Ditt arbete ska skickas in till oss och din bergsguide kommer sedan att läsa och kommentera det. På Teori tre-kvällen kommer ni i gruppen sen tillsammans att diskutera samtligas inlämnade arbeten. Målsättningen att du ska bli än säkrare i din egen turplanering.

Pure Academy H

Skimo

Mer info & boka

Under en kväll i Hammarbybacken i Stockholm får du kunskaperna och verktygen till att bli effektivare och smartare i ditt toppturande. Vi har bjudit in en skimo-expert som visar dig knepen under en timme och därefter får du praktisera dem i samband med ditt deltagande i skimo-tävlingen Hammarbybacken 2h som går ut på att samla så många höjdmeter man kan under två timmar.

Pure Academy I

Offpistskidåkning, nivå två

Mer info & boka

Under fyra dagar kommer du att träna vidare från nivå ett på varierad offpistskidåkning i Kittelfjäll, varav två dagar med guide. Nu tar vi oss längre bort, högre upp och brantare. Det blir intensiva, tuffa och roliga dagar ihop med vår lokala guide som känner till Kittefjälls allra bästa offpiståk. Målsättningen är att du ska uppnå det UCPA kallar Expert.

Pure Academy J

Teori tre

Mer info & boka

Under fyra timmar tar vi ytterligare ett steg och utökar dina kunskaper från Teori ett och Teori två. Nu lägger vi fokus på det som behövs utrustningsmässigt för att genomföra en tillämpad tur mellan olika hytter. Efter kursmomentet är målsättningen att du vet vad som krävs av dig och hur du ska förbereda dig för att kunna genomföra en haute route på bästa sätt.

Till toppen

Pure Academy Three

Från skidalpinism till högalpina berg

Mer info & boka

Under sex dagar i Jotunheimens Nationalpark kommer du att genomföra en hytta till hytta-tur i utmanande terräng. Tempot kommer att vara högt, ryggsäcken tung och höjdmetrarna många. Inga nya ämnen tillkommer utan nu är målet att du ska få så mycket praktik som möjligt. I riktigt högalpin bergsmiljö tillämpas alla dina kunskaper och färdigheter. Efter avslutad Academy Three är målsättningen att du själv ska kunna planera och genomföra egna toppturer i högalpina berg.

Till toppen