Pure Academy – tre små steg mot det stora klivet

Toppturer innebär en oslagbar frihet att själva välja vår egen skidåkning. Fjärran från liftar och helikoptrar ligger bergen orörda för oss. De kan bli våra, men förstås bara efter måttet av vår förmåga. För att ta steget från liftbunden offpiståkning till rena toppturer behövs nya kunskaper och färdigheter.

I tre olika nivåer hjälper våra bergsguider och experter dig på vägen mot egna toppturer. Målet är att du ska bli stark, säker och helt självgående. Din offpiståkning kommer att utvecklas tillsammans med nya kunskaper inom till exempel laviner, sjukvård, klättring, navigation, glaciärer och utrustning.

Pure Academy One.

Från offpist till topptur.

Mer info & boka

Academy One börjar med en fyra timmars teorikurs som genomförs på distans. Sedan följer fyra välfyllda dagar i Riksgränsen- och Narviksfjällen. Här kommer du att få kunskap och färdigheter i topptursskidåkning. Vi börjar med offpiståkning där målet är att du ska kunna göra flera snäva svängar på raken, även om du kanske behöver ta en paus då och då för att få kontroll över skidorna.

Vi fortsätter sedan med topptursteknik och lavinkursen SVELAV Friåkning 1. Vi kommer att täcka olika ämnen, inklusive hur man väljer den bästa rutten, navigerar i terrängen, planerar en tur, väljer rätt utrustning och gör Kick Turns. Målet efter att ha avslutat Pure Academy One är att du ska känna dig trygg och kapabel att genomföra egna toppturer, förutsatt att det inte finns några glaciärer eller risk för fall.

Pure Academy A

Grundkurs klippklättring

Mer info & boka

Under två dagar kommer du att få lära dig att topprepsklättra, fira, bygga ankare med hjälp av naturliga säkringar samt att klättra som andreman i ett replag. Kursen syftar till att ge dig sådana kunskaper att du på egen hand kan ge dig ut och topprepsklättra på egenbyggda ankare, men också ingå i ett replag som andreman tillsammans med en mer erfaren försteman.

Pure Academy B

Träningskvällar, nivå ett

Mer info & boka

Under tre kvällar på hösten bygger vi grunden för vinterns toppturer med hjälp av vår träningsexpert Erik Wickström. Du kommer att få träna på olika back- och  intervallövningar för att bli starkare fysiskt och konditionsmässigt. Målsättningen är att du ska känna dig stark att springa 80-100 höjdmeter i ett bra tempo utan att stanna.

Till toppen

Pure Academy Two.

Från topptur till skidalpinism.

Mer info & boka

Academy Two börjar med en totalt åtta timmars teorikurs som genomförs på distans. Sedan följer sex fullspäckade dagar i Tarfala- och Kebnekaisemassivet. Du kommer att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter du förvärvade i Academy One. Vi fortsätter med offpiståkning där målet är att du ska känna dig helt bekväm i alla typer av terräng. Oavsett om det är hårt eller puder så kommer du att bättre bemästra skidorna.

Vi kommer också att fokusera på skidalpinism, glaciärskidåkning och fördjupad lavinsäkerhet med lavinkursen SVELAV Friåkning 2. Vi kommer att gå igenom olika ämnen, inklusive glaciärteknik, stegjärnsteknik, repteknik, firning, snöankare och brant skidåkning. Målet efter att ha avslutat Academy Two är att du ska känna dig trygg och kapabel att röra dig på glaciärer och i brantare terräng som kräver klättring, rep och firning.

Pure Academy C

Första hjälpen-kurs

Mer info & boka

Under tre dagar kommer du få grundläggande kunskaper som L-ABCDE, kylskador och höjdsjuka. Kursen är hämtad från den amerikanska friluftsskolan National Outdoor Ledarship School och dess Wilderness Medicine Institute. Kursen ger dig även relevant och realistisk första hjälpen-träning för utomhusaktiviteter med målsättningen att öka dina kunskaper och ge dig ett starkare självförtroende att våga göra något vid en eventuell olycka eller skada.

Pure Academy D

Träningskvällar, nivå två

Mer info & boka

Under tre kvällar på hösten bygger vi nu vidare utifrån de kunskaper kring kondition och styrka som vi fått med oss från nivå ett. Det blir tuffare och hårdare pass med fokus på uthållighet och smidighet. Nu är det tyngre ryggsäck och fler höjdmeter. Vår träningsexpert Erik Wickström håller passen och kommer ge dig smarta råd och tips för att bli än starkare fysiskt och konditionsmässigt.

Pure Academy E

Skimo

Mer info & boka

Under en kväll i Hammarbybacken i Stockholm får du kunskaperna och verktygen till att bli effektivare och smartare i ditt toppturande. Vi har bjudit in en skimo-expert som visar dig knepen under en timme och därefter får du praktisera dem i samband med ditt deltagande i skimo-tävlingen Hammarbybacken 2h som går ut på att samla så många höjdmeter man kan under två timmar.

Till toppen

Pure Academy Three.

Från skidalpinism till högalpina berg

Mer info & boka

Academy Three inleds med en totalt åtta timmars teorikurs som genomförs på distans, inklusive några inlämningsuppgifter. Sedan följer sex utmanande dagar i Jotunheimens Nationalpark där du genomför en hytta till hytta-tur i krävande terräng. Tempot kommer att vara högt, ryggsäcken tung och höjdmetrarna många.

Istället för att introducera nya ämnen kommer fokus nu att vara att repetera tidigare moment och ge dig så mycket praktisk erfarenhet som möjligt. I denna riktigt högalpina bergsmiljö får du möjlighet att tillämpa alla de kunskaper och färdigheter du har förvärvat i Academy One och Two. Målet efter att ha avslutat Academy Three är att du ska vara redo att självständigt planera och genomföra egna toppturer i alla högalpina berg.

Till toppen

Alumni

Pure Academy

Mer information

Här presenteras de deltagare som har genomfört hela Pure Academy och därmed tagit det stora klivet och efter flera års utbildning tagit examen. Alla på listan är starka, säkra och helt självgående topptursskidåkare. Med sin erfarenhet och kunskap kan de tryggt välja sina egna toppturer i all typ av terräng. Alla berg är nu deras efter måttet av deras förmåga. Men Pure Academy är dock bara början på ett livslångt lärande. Trots att topptursskolan är omfattande är den endast starten där berget är läromästaren.

Till toppen