Resevillkor för Pure Ski Touring
För paketresor med flyg inom Europa
Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Pure Productions AB. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV. 

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 2 timmar efter Pure Ski Tourings bekräftelse. Pure Productions AB har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 30 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Pure Productions AB rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med flyg inom Europa är 5000 SEK/pers. Blir det en avbokning pga skada så får deltagaren sin återbetalning via sitt försäkringsbolag, läkarintyg krävs. (Det kan vara olika beroende försäkringsbolag gällande läkarintyg och det ligger på deltagaren själv att undersöka detta) Resans totala pris ska betalas in till Pure Productions AB enligt arrangörens resevillkor.

Kostnad för avbetalning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad: 
- Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresa uppgår avbeställningskostnaden till 50% av anmälningsavgiften (2500 SEK)  
- Vid avbeställning senare än 50 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris.

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris.
5. Pure Productions AB debiterar 300 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbekräftelsens angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan.  
9. Pure Productions AB frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg.
11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigareläggas vid hemresan.

Inställande av resa

12. Om Pure Productions AB har skälig anledning att tro att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 10 personer har Pure Productions AB rätt att ställa in resan mot full återbetalning.
13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Pure Productions AB och Pure Productions ABs underleverantörers kontroll har Pure Productions AB rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Pure Productions AB.

Aktiviteter på resmålet

14. Alla aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Pure Productions AB och externa arrangörers aktiviteter.
15. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
16. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.
17. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

18. Pure Productions AB tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Pure Productions AB ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
19. Arrangör enligt resegarantilagen är Pure Productions AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.
20. Pure Productions AB kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
21. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Pure Productions AB, såsom liftkort eller arrangemang.

För paketresor med flyg till Japan
Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Pure Productions AB. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 2 timmar efter Pure Productions ABs bekräftelse. Pure Productions AB har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 40 dagar före avresa. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Pure Productions AB rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med flyg till Japan är 9000 SEK/pers. Blir det en avbokning pga skada så får deltagaren sin återbetalning via sitt försäkringsbolag, läkarintyg krävs. (Det kan vara olika beroende försäkringsbolag gällande läkarintyg och det ligger på deltagaren själv att undersöka detta) Resans totala pris ska betalas in till Pure Productions AB enligt arrangörens resevillkor.

Kostnad för avbetalning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresa återbetalas ej delbetalning 1 (anmälningsavgiften)
- Vid avbeställning senare än 50 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet, om ej annat boende kan ordnas till motsvarande pris.
5. Pure Productions AB debiterar 300 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbe- kräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan.
9. Pure Productions AB frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg.
11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigare- läggas vid hemresan.

Inställande av resa

12. Om Pure Productions AB har skälig anledning att tro att att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 10 personer har Pure Productions AB rätt att ställa in resan mot full återbetalning.
13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Pure Productions ABs och Pure Productions ABs underleverantörers kontroll har Pure Productions AB rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Pure Productions AB.

Aktiviteter på resmålet

14. Att delta i aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Pure Productions ABs och externa arrangörers aktiviteter.
15. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
16. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.
17. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

18. Pure Productions AB tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Pure Productions AB ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
19. Arrangör enligt resegarantilagen är Pure Productions AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.
21. Resenären ansvarar för att ha tagit del av, signerat och skickat in de särskilda villkoren för offpistguidning som gäller för Pure Productions ABs resor till Japan senast 10 dagar före utresa. Har de särskilda villkoren ej kommit oss tillhanda i tid så har deltagare ej rätt att deltaga i offpistguidningarna som eventuellt ingår i paketet.
22. Pure Productions AB kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
23. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Pure Productions AB, såsom liftkort eller arrangemang.

För paketresor med flyg till Canada, Svalbard & Antarctica
Avbeställningsskydd/Reseförsäkring

1. Avbeställningsskydd och reseförsäkringar kan ej köpas av Pure Productions AB. Vi hänvisar istället till Europeiska ERV. Vid gruppresor kan vi hjälpa till med gruppförsäkring, kontakta arrangör för mer information.

Betalningsvillkor

2. Reseavtalet blir bindande när kunden betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 2 timmar efter Pure Productions ABs bekräftelse, alternativt enligt överenskommelse. Pure Productions AB har rätt att avboka resenär som ej betalat anmälningsavgiften i tid. Slutbetalning ska vara Pure Productions AB tillhanda senast 40 dagar före avresa om inget annat anges i bekräftelsen. Har slutbetalning ej kommit oss tillhanda i tid äger Pure Productions AB rätt att annullera reseavtalet utan återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för paketresor med flyg till Canada eller Svalbard är 9000 SEK/pers, om inget annat är överenskommit. För Antarctica är anmälningsavgiften 50% av paketpriset. Se även särskilda avbokningsvillkor för Pure Antarctica under rubrik "PRIS" på dess hemsida. De villkoren gäller i första hand och framför nedan villkor vid avbokning. Blir det en avbokning pga skada så får deltagaren sin återbetalning via sitt försäkringsbolag, läkarintyg krävs. (Det kan vara olika beroende försäkringsbolag gällande läkarintyg och det ligger på deltagaren själv att undersöka detta) Resans totala pris ska betalas in till Pure Productions AB enligt arrangörens resevillkor.

Kostnad för avbetalning

3. Resenären har rätt att avbeställa resan mot följande kostnad:
- Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresa återbetalas ej delbetalning 1 (anmälningsavgiften)
- Vid avbeställning senare än 50 dagar innan avresa uppgår avbeställningskostnaden till 100 % av resans pris

Ändring av namn och antal personer i bokningen

4. Vid avbokning av enstaka personer ansvarar de kvarvarande i sällskapet att betala för de merkostnader som det innebär att vara färre personer i det valda boendealternativet.
5. Pure Productions AB debiterar 300 SEK för ändringar i reseavtalet som resenären gör.

Resan

6. Samtliga resenärers namn ska vara rättstavade och överensstämma med resenärens pass. Hela namnändringar godtages ej. Enklare stavfel kan ändras mot en avgift (flygbolagets taxa + 200 SEK)
7. En ombokning av resan till en annan tidpunkt gjord av resenären är att betrakta som en avbeställning och en nybeställning.
8. Vi reserverar oss mot tidtabellsändringar och ändringar beträffande mellanlandningar som är utanför vår kontroll. I bokningsbekräftelsen angivna tider för utresa och hemresa är endast preliminära och kan komma att ändras vid ett eller flera tillfällen före resan.
9. Pure Productions AB frånsäger sig helt från ansvar som kan drabba resenär vid försening av anslutningsresa som inte ingår i paketresan eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att resenären missar anslutning som inte ingår i paket-resan.

Transfer

10. Transfer mellan flygplatsen och skidorten sker med buss alternativt tåg.
11. Vid ogynnsamma trafik- och väderförhållanden kan förseningar uppstå och tiden för avresa från skidorten till flygplatsen tidigare- läggas vid hemresan.

Inställande av resa

12. Om Pure Productions AB har skälig anledning att tro att att deltagarantalet på enskild avresa senast 14 dagar före avresa understiger 10 personer har Pure Productions AB rätt att ställa in resan mot full återbetalning.
13. Om resan ej kan genomföras på grund av hinder utanför Pure Productions ABs och Pure Productions ABs underleverantörers kontroll har Pure Productions AB rätt att ställa in resan utan att resenären kan begära skadestånd från Pure Productions AB.

Aktiviteter på resmålet

14. Att delta i aktiviteter under resan sker på egen risk, detta gäller såväl deltagande i Pure Productions ABs och externa arrangörers aktiviteter.
15. Samtliga aktiviteter kräver ett visst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras. Om inte det antalet uppfylls genomförs inte aktiviteten om inte det kvarvarande sällskapet betalar för de merkostnaderna som uppstår.
16. Resenären ansvarar för att följa rådande regler och krav.
17. Ej utnyttjade aktiviteter återbetalas ej.

Övrigt

18. Pure Productions AB tillämpar prisgaranti på sina resor. Prisgarantin innebär att priset vid bokningsdatum gäller och att Pure Productions AB ej kan justera priset på grund av ändrade skatter, bränsletillägg eller växelkurser. Denna garanti är ömsesidig och skulle skatter, bränsletillägg eller växelkurser ändras innan avresa kommer priset inte ändras, vare sig uppåt eller nedåt.
19. Arrangör enligt resegarantilagen är Pure Productions AB som också ställt lagstadgade resegarantier till Kammarkollegiet.
20. Resenären ansvarar för att ha tagit del av, signerat och skickat in de särskilda villkoren för offpistguidning som gäller för Pure Productions ABs resor till Canada eller Svalbard senast 10 dagar före utresa. Har de särskilda villkoren ej kommit oss tillhanda i tid så har deltagare ej rätt att deltaga i offpistguidningarna som eventuellt ingår i paketet. 
21. Pure Productions AB kan ej garantera snötillgång på det bokade resmålet.
22. Resevilkoren gäller även del av resa som beställts och betalats i förväg via Pure Productions AB, såsom liftkort eller arrangemang.
23. Pure Antarctica har särskilda betalnings- och avbokningsvillkor, ta del av dem under rubrik "PRIS" på dess hemsida. De villkoren gäller i första hand och framför ovan villkor vid avbokning.

Säkerhet & Förberedelser

Läs mer

Tools & Deals

Logga in
Säkerhet är bergsguider

Vid topptursskidåkning i högalpin miljö ska man vara medveten om de risker som finns. Risker som våra bergsguider strävar efter att minimera tillsammans med dig, men samtidigt risker som aldrig helt kan elimineras.

Vi använder oss bara av examinerade IFMGA bergsguider. En bergsguides jobb är att hantera risker i en alpin miljö och att samla in och bearbeta information. Att bli auktoriserad internationell bergsguide enligt IFMGA är mycket svårt. Examen avläggs efter en cirka fem år lång utbildning. Bergsguidesmärket är en garanti för högsta tänkbara kvalitet och säkerhet.  

Det är också viktigt att som deltagare förstå sin roll för gruppens säkerhet, som att komma väl förberedd fysiskt och mentalt, ha rätt utrustning med sig samt att agera på ett förnuftigt och säkert sätt. Detta är extra viktigt under Pure Out of Bounds där vi går från hytta till hytta och är längre ifrån civilisationen. Vi är beroende av varandra, deltagare och bergsguide och kan kanske inte lämna någon som är trött i hyttan, eller laga eller byta utrustning mm.  

På dagsturer kan bergsguiden välja terräng efter deltagarnas kompetens. På Out of Bounds-turerna måste bergsguiden i större utsträckning anpassa sig efter terrängen för att ta oss till nästa hytta. Säkerheten går dock alltid först och deltagarna måste vara medvetna om risken att turen ändras på grund av väder, lavinrisk eller dylikt.  

Du kan under respektive topptursevent se vilka IFMGA bergsguider som guidar på just den resan.
Ta del av resevillkoren här

Säkerhet är förberedelser

Att gå på topptur innebär en kraftansträngning under ibland långa dagar. Precis som utrustningen måste även vi själva vara i bra form både uppför och nedför. Detta ställer högre krav på din kompetens och dina förberedelser. Vi rekommenderar att du förbereder dig noga gällande din egen fysik och skidträning. Och att du känner dig väl bekant och trygg med din utrustning.  

Skavsår på fötterna kan vara ett stort problem. Var noggrann med passformen på pjäxorna och tejpa fötterna innan eller så fort du känner att det börjar skava. Om du hyr pjäxor kan du eventuellt prova att använda dina egna innersulor eller inneskorna till dina slalompjäxor. Vi säljer en ”Pure Skavsårspåse” som har det du behöver inför, eller vid ett skavsår. Kan beställas i samband med din bokning.    

Kontrollera noggrant att all utrustning är funktionsduglig och packa din topptursutrustning i ryggsäcken och prova även att fästa dina skidor och stavar på den innan du åker hemifrån så du vet att det fungerar. Packa allt obligatoriskt men inte för mycket övrigt. Fundera över om du kan ta med lättare varianter av viss utrustning.  

Du kan under respektive topptursevent se vilka förkunskaper som krävs för just den resan.

Säkerhet är utrustning

Att gå på topptur ställer höga krav på både utrustning och människa. Utrustningen måste vara lätt, multifunktionell och extra hållbar. Uppför vill vi ha långa och effektiva steg, samt bra ventilation. Utför önskar vi stabil skidåkning, vindskydd och värme.  

Att klä sig för toppturer är inte helt enkelt. Ett bra sätt att tänka vid topptursskidåkning är att det värmemässigt upplevs som längdskidåkning när du går uppför och som pistskidåkning när du åker utför.  

Det är bra att ha en fodrad jacka, eller extra fleecetröja att kunna ta på sig när vi tar rast. Skaljacka och skalbyxor som är vind- och vattentäta är att föredra samt att du klär dig efter flerlagerprincipen så att du kan reglera din temperatur.  

Du bör ha en mössa och varma vantarna som står emot väta och vind bra. Du bör också tänka på att skydda dina ögon genom att bära goggles eller solglasögon samt att du har med dig solskyddskräm.  

Skidor ska ha randonnébindning. I Canada och Japan är det vanligt med lite bredare turskidor, gärna 100 mm och däröver under foten. Stighudar, helst skurna efter skidan och måste täcka minst hela skidans bredd förutom stålkanterna där skidan är som smalast.  

Gällande stegjärn och isyxa så ska de vara av ”alpin” modell, d.v.s. isyxa ska vara ägnade för snö och inte isklättring och ha rakt skaft (45-65 cm) med skovelblad. Stegjärnen ska ha horisontella fronttaggar.  

Vi samarbetar med de bästa varumärkena och erbjuder dig mycket bra priser vid köp alternativt hyra. Logga in på Tools & Deals för att ta del av våra erbjudanden.  

Du kan under respektive topptursevent se vilken utrustning som är obligatorisk för just den resan.

Berättelsen om Pure

Läs mer

Toppturer i världsklass

Vi har valt ut de allra bästa topptursområderna i världen. Grundlig research, nyfikenhet och intuition leder oss till lämpliga bergsområden. Den geografiska spridningen på våra destinationer täcker Kanada, Schweiz, Island, Nordnorge och Lappland. Fallhöjdsmeter, snömängd och natur är faktorer som spelar roll. Vi söker efter bergets fot och går hela vägen upp. Det är mer krävande, men samtidigt mer belönande. I Nordamerika kallas det Back Country, i Alperna Ski Touring, själva säger vi Topptur, oavsett världsdel.

Bara IFMGA bergsguider

Vi använder oss bara av examinerade bergsguider. En bergsguides jobb är att hantera risker i en alpin miljö. Att samla in och bearbeta information. Fatta beslut för att minimera risken och maximera upplevelsen. Att bli auktoriserad internationell bergsguide enligt UIAGM/IVBV/IFMGA är mycket svårt. Examen avläggs efter en cirka fem år lång utbildning. Bergsguidesmärket är en garanti för högsta tänkbara kvalitet och säkerhet. Idag finns 41 fullvärdiga bergsguider i Sverige och vi är stolta över att samarbeta med de flesta av dem.

Människor och prylar

Att gå på topptur ställer höga krav på både utrustning och människa. Utrustningen måste vara lätt, multifunktionell och extra hållbar. Uppför vill vi ha långa och effektiva steg, samt bra ventilation. Utför stabil skidåkning, vindskydd och värme. Att gå på topptur innebär en kraftansträngning under ibland långa dagar. Precis som utrustningen måste även vi själva vara i bra form både uppför och nedför. Det ställer högre krav på din kompetens och förberedelser. Vi samarbetar med de bästa varumärkena och erbjuder både bra erbjudanden och möjlighet att testa. Din egen fysik och skidträning måste du dock sköta själv.

Alltid all inclusive

Pure Ski Touring jobbar i ett nätverk av experter inom olika områden. Våra förberedelser är grundliga och kraven höga på resa, transfer, boende, guider med mera. Jag lägger mycket tid och stor närvaro på professionell service genom min personliga närvaro i hela kedjan från beställning till leverans. Våra höga krav gör också att vi bara erbjuder en resa per år till varje destination. På det sättet kan vi garantera att varje topptur blir helt unik. Du når mig 24/7 året om och självklart finns jag på plats på varje event-destination.

Bästa Bergshälsningar 
Camilla Antonsson 
VD Pure Productions AB
www.pureproductions.se

Berättelsen om Pure

Läs mer

Kontakt

+46 (0) 730 846 230

info@pureskitouring.se

Nyhetsbrev

Följ oss

Kontakt

+46 (0) 730 846 230

info@pureskitouring.se

Nyhetsbrev

Följ oss

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Toppturer i världsklass

Vi har valt ut de allra bästa topptursområderna i världen. Grundlig research, nyfikenhet och intuition leder oss till lämpliga bergsområden. Den geografiska spridningen på våra destinationer täcker Kanada, Schweiz, Island, Nordnorge och Lappland. Fallhöjdsmeter, snömängd och natur är faktorer som spelar roll. Vi söker efter bergets fot och går hela vägen upp. Det är mer krävande, men samtidigt mer belönande. I Nordamerika kallas det Back Country, i Alperna Ski Touring, själva säger vi Topptur, oavsett världsdel.


Bara IFMGA bergsguider
Bara IFMGA bergsguider

Vi använder oss bara av examinerade bergsguider. En bergsguides jobb är att hantera risker i en alpin miljö. Att samla in och bearbeta information. Fatta beslut för att minimera risken och maximera upplevelsen. Att bli auktoriserad internationell bergsguide enligt UIAGM/IVBV/IFMGA är mycket svårt. Examen avläggs efter en cirka fem år lång utbildning. Bergsguidesmärket är en garanti för högsta tänkbara kvalitet och säkerhet. Idag finns 41 fullvärdiga bergsguider i Sverige och vi är stolta över att samarbeta med de flesta av dem.


Människor och prylar
Människor och prylar

Att gå på topptur ställer höga krav på både utrustning och människa. Utrustningen måste vara lätt, multifunktionell och extra hållbar. Uppför vill vi ha långa och effektiva steg, samt bra ventilation. Utför stabil skidåkning, vindskydd och värme. Att gå på topptur innebär en kraftansträngning under ibland långa dagar. Precis som utrustningen måste även vi själva vara i bra form både uppför och nedför. Det ställer högre krav på din kompetens och förberedelser. Vi samarbetar med de bästa varumärkena och erbjuder både bra erbjudanden och möjlighet att testa. Din egen fysik och skidträning måste du dock sköta själv.


Alltid all inclusive
Alltid all inclusive

Pure Ski Touring jobbar i ett nätverk av experter inom olika områden. Våra förberedelser är grundliga och kraven höga på resa, transfer, boende, guider med mera. Jag lägger mycket tid och stor närvaro på professionell service genom min personliga närvaro i hela kedjan från beställning till leverans. Våra höga krav gör också att vi bara erbjuder en resa per år till varje destination. På det sättet kan vi garantera att varje topptur blir helt unik. Du når mig 24/7 året om och självklart finns jag på plats på varje event-destination.

Bästa Bergshälsningar 
Camilla Antonsson 
VD Pure Productions AB
www.pureproductions.se

Toppturer i världsklass

Vi har valt ut de allra bästa topptursområderna i världen. Grundlig research, nyfikenhet och intuition leder oss till lämpliga bergsområden. Den geografiska spridningen på våra destinationer täcker Kanada, Schweiz, Island, Nordnorge och Lappland. Fallhöjdsmeter, snömängd och natur är faktorer som spelar roll. Vi söker efter bergets fot och går hela vägen upp. Det är mer krävande, men samtidigt mer belönande. I Nordamerika kallas det Back Country, i Alperna Ski Touring, själva säger vi Topptur, oavsett världsdel.


Bara IFMGA bergsguider
Bara IFMGA bergsguider

Vi använder oss bara av examinerade bergsguider. En bergsguides jobb är att hantera risker i en alpin miljö. Att samla in och bearbeta information. Fatta beslut för att minimera risken och maximera upplevelsen. Att bli auktoriserad internationell bergsguide enligt UIAGM/IVBV/IFMGA är mycket svårt. Examen avläggs efter en cirka fem år lång utbildning. Bergsguidesmärket är en garanti för högsta tänkbara kvalitet och säkerhet. Idag finns 41 fullvärdiga bergsguider i Sverige och vi är stolta över att samarbeta med de flesta av dem.


Människor och prylar
Människor och prylar

Att gå på topptur ställer höga krav på både utrustning och människa. Utrustningen måste vara lätt, multifunktionell och extra hållbar. Uppför vill vi ha långa och effektiva steg, samt bra ventilation. Utför stabil skidåkning, vindskydd och värme. Att gå på topptur innebär en kraftansträngning under ibland långa dagar. Precis som utrustningen måste även vi själva vara i bra form både uppför och nedför. Det ställer högre krav på din kompetens och förberedelser. Vi samarbetar med de bästa varumärkena och erbjuder både bra erbjudanden och möjlighet att testa. Din egen fysik och skidträning måste du dock sköta själv.


Alltid all inclusive
Alltid all inclusive

Pure Ski Touring jobbar i ett nätverk av experter inom olika områden. Våra förberedelser är grundliga och kraven höga på resa, transfer, boende, guider med mera. Jag lägger mycket tid och stor närvaro på professionell service genom min personliga närvaro i hela kedjan från beställning till leverans. Våra höga krav gör också att vi bara erbjuder en resa per år till varje destination. På det sättet kan vi garantera att varje topptur blir helt unik. Du når mig 24/7 året om och självklart finns jag på plats på varje event-destination.

Bästa Bergshälsningar 
Camilla Antonsson 
VD Pure Productions AB
www.pureproductions.se